Start

Ogłoszenie o wyniku postępowania   Z uwagi na zakończenie zbierania ofert   na odpłatne korzystanie (finansowane w ramach leasingu operacyjnego) z maszyny do cięcia blachy laserem   w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje […]

  Ogłoszenie o wyniku postępowania   Z uwagi na zakończenie zbierania ofert   na odpłatne korzystanie (finansowane w ramach leasingu operacyjnego) ze skanera optycznego 3D wraz z oprzyrządowaniem   w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie […]

Ogłoszenie o wyniku postępowania   Z uwagi na zakończenie zbierania ofert   na odpłatne korzystanie (finansowane w ramach leasingu operacyjnego) z prasy hydraulicznej do formowania kształtu   w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje […]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6.4/RPO-WO/2017 na zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie: napęd Servo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6.2/RPO-WO/2017 na zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie: skrzynka na sterowanie wraz z komponentami/podzespołami

Ogłoszenie o wyniku postępowania Z uwagi na zakończenie zbierania ofert   na zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie: zaciski pneumatyczne do mocowania półproduktów   w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie […]