WYCZYSTKA RUROWA

Inline cleanout with strainer

Inline cleanout with strainer

DimensiomØ_60Ø_76Ø_80Ø_87Ø_100 Ø_120 Ø_150
Copper0119000101190002011900030119000401190005 0119000601190007 
Zinc0219000102190002021900030219000402190005 02190006 02190007
Galvanized0319000103190002031900030319000403190005 03190006 03190007

 

 

  1. Zapytaj o produkt