Archiwum

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6.6/RPO-WO/2017 na zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie: zaciski pneumatyczne do mocowania półproduktów

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6.3/RPO-WO/2017 na zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie: sterowniki stołu obrotowego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6.5/RPO-WO/2017 na zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie: silnik hydrauliczny z zasilaczem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6.2/RPO-WO/2017 na zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie: skrzynka na sterowanie wraz z komponentami/podzespołami