Blog

Blog, poradnik budowlany, praktyczne i sprawdzone porady

oraz cenne wskazówki w tematach: pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, odprowadzenie wody z dachu i rynien, które pomogą w wyborze odpowiedniego rozwiązania oraz uniknięcia podstawowych błędów.


 

Pokrycia dachowe wykonane z arkuszy i taśm na podkładzie ciągłym

Pokrycia dachowe wykonane z arkuszy i taśm na podkładzie ciągłym –  wiadomości ogólne. Przepisy przytoczone w tym poradniku dotyczą pokryć dachowych wykonanych z arkuszy i taśm na podkładzie ciągłym, niezależnie od tego czy dach jest wentylowany, czy nie. W przypadku dachu wentylowanego najlepszym rozwiązaniem jest wentylacja prowadzona przez kaleni­cy i dolną część połaci dachowej (zalecenie […]

Jak zaginać na rąbek stojący? Łączenia na rąbek stojący

Łączenia na rąbek stojący Połączenia blach pokryciowych na rąbek stojący  jest pokazane na rys. 3.22. Arkusze lub taśmy są łączone z podkładem za pomocą łapek mocujących. Pokrycia o znacznych spadkach (powyżej 25º) i okładziny zewnętrzne można łączyć na rąbek pojedynczy. Rąbek stojący podwójny wykonuje się wtedy, gdy spadek jest większy od 3º, lecz mniejszy od […]

Rynny wiszące

Rynny wiszące, rynny dachowe, rynny stojące są kanałami odprowadzającymi wodę, opartymi na uchwytach podtrzymujących. Nazewnictwo poszczególnych elementów rynny wiszących podano na rysunkach 2.7 i 2.8 Typy. Różne typy rynien wiszących w zależności od kształ­tu ich przekroju poprzecznego pokazano na rys. 2.9   Wszystkie profile mogą być wykonane z pasem okapo­wym (rys. 2.10a) lub bez niego (rys. […]

Akcesoria i pokrycia z miedzi

Dachy akcesoria i pokrycia z miedzi. Miedź daje projektantowi dużą swobodę architektonicz­nego wyrazu! Jej zastosowanie na dachach i elewacjach ścian wiąże się jednak z koniecznością zaznajomienia się z licznymi możliwościami łączenia elementów mie­dzianych i wykończenia pokrycia lub okładziny. Poradnik nie zawiera przeglądu wszystkich możliwych rozwiązań technicznych, podaje jednak podstawowe zasady, na podstawie których mogą być […]

Obróbki blacharskie i opierzenia dachu

Obróbki blacharskie i opierzenia dachu skuteczne zabezpieczenie budynku, budowli przed opadami atmosferycznymi nie zawsze są w stanie zapewnić nawet najdoskonalsze pokrycia dachowe i najlepszy system rynnowy. Pewne fragmenty dachu w zależności od jego konstrukcji trzeba często zabezpieczać dodatkowymi elementami wykonywanymi najczęściej z blach : opierzeniami i obróbkami dachowymi. Jeśli jeszcze zostaną wykonane i zamontowane prawidłowo […]

Prawidłowy dobór rozmiaru rynny i rury spustowej oblicza się zgodnie z powierzchnią bazową dachu. Aby dobrać odpowiedni wymiar rynny, musisz określić wielkość powierzchni dachowej z którego ma zostać sprowadzona woda deszczowa. Zgodnie z normą DIN 1986-100, przy obliczaniu prawidłowego rozmiaru systemu rynnowego, brana jest również pod uwagę intensywność lokalnych opadów deszczu i warunków atmosferycznych panujących […]