Przetargi

Protec - Realizowane projekty EU

Ogłoszenie o anulowaniu postępowań   w związku z uzyskaniem dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach   Firma PROTEC Budowa Prototypów i Technika Wytłaczania Sp. z o.o.   informuje, że  z uwagi na zmiany techniczne Zamawiający  zdecydował się […]

Protec - Realizowane projekty EU

PROTEC Budowa Prototypów i Technika Wytłaczania Sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Prace B+R dotyczące opracowania nowej technologii spajania elementów systemów rynnowych o skomplikowanych kształtach z blach tytan-cynowych z zastosowaniem procesu spawania.”   Głównym celem projektu jest opracowanie i walidacja technologii do łączenia elementów z blachy tytanowo – cynkowej o skomplikowanych […]

Ogłoszenie o wyniku postępowania Z uwagi na zakończenie zbierania ofert   na zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie: skrzynka na sterowanie wraz z komponentami/podzespołami    w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; […]

Ogłoszenie o wyniku postępowania   Z uwagi na zakończenie zbierania ofert   na zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie: napęd Servo   w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje […]

Protec - Realizowane projekty EU

PROTEC Budowa Prototypów i Technika Wytłaczania Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego klasy ERP do automatyzacji procesów wewnętrznych i B2B.” Głównym celem projektu jest wdrożenie i zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, w szczególności nowoczesnych rozwiązań wspomagających bieżącą działalność w przedsiębiorstwie B2E. Wnioskodawca […]

Ogłoszenie o wyniku postępowania   Z uwagi na zakończenie zbierania ofert   na odpłatne korzystanie (finansowane w ramach leasingu operacyjnego) z maszyny do cięcia blachy laserem   w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje […]