Kolana rury spustowej

Kolana rury spustowej

Ze względu na oddalenie rynny od lica ściany najczęściej istnieje potrzeba zastosowania kolan rury spustowej, które ułatwią prowadzenie ciągu rurowego wzdłuż ściany budynku lub budowli. Przy większych odległościach rynny od lica ściany często stosuje się przedłużenie kolan, poprzez dodanie   odpowiednio długiego odcinkiem rury spustowej tej samej średnicy.

Kolano rury spustowej i jego estetyczna alternatywa

Alternatywą do takiego rozwiązania, szczególnie przy budynkach o nisko zawieszonym długim okapie dachu jest kolano wielosegmentowe (łabędzia szyja). Jego zaletą jest to, że można półłuk (krzywiznę) dopasować do charakteru dachu z możliwości odprowadzenia wody deszczowej poprzez rury spustowe, a walory estetyczne takiego rozwiązania są na pewno dużo wyższe.

Kolano rury spustowej 87    Kolano rury spustowej 72   Kolano do rury spustowej 100 mm  Kolano wylotowe


KOLANO WYLEWOWE WYOBLANE

Produkt dostępny w magazynie

KOLANO WYLEWOWE 2-częściowe

Produkt dostępny w magazynie

KOLANO WIELOSEGMENTOWE (łabędzia szyja)

Produkt dostępny na zamówienie

KOLANO dwuczęściowe 87°

Produkt dostępny w magazynie

Kolano Teleskopowe

Produkt dostępny w magazynie