HAFTKA PRZESUWNA pasa pokryciowego

Schiebenhaft

Schiebenhaft

Haftki powinny być rozmieszczone z uwzględnieniem nachylenia dachu, położenia przeniknięć elementów przez połać dachową oraz długości pasów.

  1. Zapytaj o produkt