Najwyższa Jakość Quality International - PROTEC Sp. z o. o.

Nasze wyróżnienia

Spółka PROTEC posiada ponad 40 świadectw ochronnych wzorów użytkowych i przemysłowych Urzędu Patentowego RP na swoje wyroby, oraz kilka dalszych zgłoszeń jest w toku procedury ochronnej.

 

PROTEC Sp. z o.o. – Najwyższa Jakość Quality International 2010

PROTEC Sp. z o.o. – Najwyższa Jakość Quality International 2010

PROTEC Sp. z o.o. Budowa Prototypów i Technika Wytłaczania otrzymuje tytuł “Ambasadora Polskiej Gospodarki 2010 w kategorii Eksporter”

PROTEC Sp. z o.o. Budowa Prototypów i Technika Wytłaczania otrzymuje tytuł “Ambasadora Polskiej Gospodarki 2010 w kategorii Eksporter”

Firma Protec Sp. z o. o. została wyróżniona w rankingu najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw, publikowanym przez “Puls Biznesu”

Firma PROTEC Sp. z o.o. – „Gazeli Biznesu”

Nagroda: Opolska Marka 2009r.  – Opolska Marka 2009 w kategorii Eksport.

Firma PROTEC Sp. z o.o. – Opolska Marka 2009 w kategorii Eksport

Nagroda: “Firma Roku 2009″w kategorii Eksport.

Firma PROTEC Sp. z o.o. – “Firma Roku 2009″w kategorii Eksport

Nagroda: “Firma Roku 2007” w kategorii Eksport

Firma PROTEC Sp. z o.o. – “Firma Roku 2007” w kategorii Eksport

 

W roku 2007 Państwowy Inspektorat Pracy w Opolu wyróżnił kierownictwo Spółki tytułem „Pracodawca, organizator pracy bezpiecznej”, za nakłady poniesione na poprawę warunków socjalnych pracowników, poprzez budowę nowego zaplecza sanitarno socjalnego.

Firma PROTEC Sp. z o.o. – „Pracodawca, organizator pracy bezpiecznej”

 

W roku 2006 Spółka została wyróżniona Medalem Europejskim BCC.

Firma PROTEC Sp. z o.o. – Medalem Europejskim BCC

Również 2006 r.  – nagroda Opolska Marka w kategorii Eksport.

Firma PROTEC Sp. z o.o. – Opolska Marka w kategorii Eksport

 

Spółka uzyskała również wyróżnienie regionalne Pulsu Biznesu, zyskując tytuł „Gazeli Biznesu”.

Firma PROTEC Sp. z o.o. – „Gazeli Biznesu”

Medal zdobyty na targach w Kielcach.

Firma PROTEC Sp. z o.o. – Kielce Trade Fairs