Ogłoszenie o anulowaniu postępowań 1

Ogłoszenie o anulowaniu postępowań

 

w związku z uzyskaniem dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

 

Firma PROTEC Budowa Prototypów i Technika Wytłaczania Sp. z o.o.

 

informuje, że  z uwagi na zmiany techniczne Zamawiający  zdecydował się na anulowanie następujących postępowań dotyczących zakupu poszczególnych elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie:

 

  • skrzynka na sterowanie wraz z komponentami/podzespołami (do zapytania ofertowego nr 6.2/RPO-WO/2017)
  • sterowniki stołu obrotowego (do zapytania ofertowego nr 6.3/RPO-WO/2017)
  • napęd Servo (do zapytania ofertowego nr 6.4/RPO-WO/2017)
  • silnik hydrauliczny z zasilaczem (do zapytania ofertowego nr 6.5/RPO-WO/2017)
  • zaciski pneumatyczne (do zapytania ofertowego nr 6.6/RPO-WO/2017)