Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Z uwagi na zakończenie zbierania ofert

 

na zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych
w prototypie: napęd Servo

 

w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

 

Firma PROTEC Budowa Prototypów i Technika Wytłaczania Sp. z o.o.

 

informuje, że

mimo przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 6.4/RPO-WO/2017,

nie wyłoniono Dostawcy.