Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Z uwagi na zakończenie zbierania ofert

 

na odpłatne korzystanie (finansowane w ramach leasingu operacyjnego)

z prasy hydraulicznej do formowania kształtu

 

w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

 

Firma PROTEC Budowa Prototypów i Technika Wytłaczania Sp. z o.o.

 

informuje, że

w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 3/RPO-WO/2017,

 dnia 27-06-2017 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty,

którą złożyła firma

 

E-d-M GmbH