PROTEC Budowa Prototypów i Technika Wytłaczania Sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Prace B+R dotyczące opracowania nowej technologii spajania elementów systemów rynnowych o skomplikowanych kształtach z blach tytan-cynowych z zastosowaniem procesu spawania.”

 

Głównym celem projektu jest opracowanie i walidacja technologii do łączenia elementów z blachy tytanowo – cynkowej o skomplikowanych kształtach. Realizacja tych zadań doskonale wpisuje się w cel tematyczny działania 01.01 RPO WO Innowacje w przedsiębiorstwach: wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

Wdrożenie tej innowacji doprowadzić ma do możliwości produkowania znacząco ulepszonych produktów, oczekiwanych na rynku, a co za tym idzie – wzrost przychodów ze sprzedaży i zysków.

 

Wartość projektu: 3 194 381,40
Dofinansowanie projektu z UE: 1 904 600,54